Tel. (+370) 686 69340; (+370) 687 31139

Vilnius

Radonas

Radonas yra radioaktyvus izotopas – urano skilimo grandinės produktas- inertinės dujos. Šios dujos greitai skyla į metalų jonus, kurie yra laisvi ir prilimpa prie dulkių ir kitų dalelių, esančių ore.

 

 

Ar pavojingas Radonas?

 

Kvėpuojant tokiu „užterštu“ oru padidėja tikimybė susirgti kvėpavimo organų ligomis. „Radonas yra antroji plaučių vėžio susirgimo priežastis pagal dažnumą po rūkymo“.

 

RadioactiveLietuvoje radono kiekiai yra reguliariai tiriami. Nustatyta kad patalpose Vilniuje vidutinis tūrinis radono aktyvumas yra 70 Bq m-3,Kaune- 19 Bq m-3, Klaipėdoje- 32 Bq m-3, Šiauliuose- 46 Bq m-3, Panevėžyje- 31 Bq m-3. Leidžiamos radono normos patalpose Europos Sąjungoje svyruoja nuo 150 Bq m-3- Olandijoje iki 1000 Bq m-3- Šveicarijoje ir Vokietijoje. Šaltinis- B.Clavensjo, G.Akerblom, G.Morkūnas (1999) “Radonas patalpose. Jo kiekio mažinimo būdai”, leidykla Litima, Vilnius, 128 p. Lietuvos higienos normoje HN 85-2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“ nurodyta, kad projektuojant ir statant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, turi būti imamasi priemonių, kad raudono kiekis tokių pastatų patalpose neviršytų 200 Bq m-3.

 

Tačiau daugelio šaltinių teigimu, net ir nedidelė radono koncentracija kenkia ir todėl būtina stengtis įvairiomis priemonėmis mažinti jo kiekius gyvenamoje ar darbo aplinkoje.

 

Radonas patalpose. Jo kiekio mažinimo būdai.